The Road to Employment – National Awareness Raising Event Sweden (online)

Online 10 December, 9:00-12:00

EPR and the Swedish Association for Supported Employment are jointly organising an event on the employment of people with a disability. This has now been moved from an in-person to an online event.  The programme and registration link can be found below.

Svenska Föreningen Supported Employment – SFSE
Svenska föreningen för Supported Employment, SFSE, är en ideell förening som verkar för inkludering på arbetsmarknaden för personer som behöver stöd till arbete. Föreningens syfte är att verka för kvalitetssäkring, och att samla och sprida kunskap runt Supported Employment (SE), Individual Placement and Support (IPS) och Supported Education (SEd).

European Platform for Rehabilitation – EPR
EPR är en community av tjänsteleverantörer till personer med funktionsnedsättningar som är engagerade i högkvalitativ service. EPR: s vision är ett samhälle där varje person kan skapa kvalitetstjänster som ger lika möjligheter för alla, social integration och livskvalitet. EPR: s uppdrag är att bygga upp medlemmarnas kapacitet att tillhandahålla hållbara tjänster av hög kvalitet genom ömsesidigt lärande och utbildning. dess motto är ”Learning and Innovating Together”.

Frågor: Kontaktperson Bertil Johansson bertil.johansson@sfse.se
019-209631

 

Information details

Registration form Programme file